NessieDVB::Forum

... talks ...

"Smart" DiSEqC algo - "Chytrý" DiSEqC algoritmus

virtual tuner mode

The mode is destined for users of HD models of Dreambox and also for all who are using Linux as mediacenter (included really big group of VDR fans).

"Smart" DiSEqC algo - "Chytrý" DiSEqC algoritmus

Postby ales » Wed Jan 11, 2012 12:09 pm

„Smart“ DiSEqC algo - usage with vtuner mode (implemented in fw from 1.4.10)

If the Motor parameters in web interface are set it is possible use only gotoxx commands independently on DiSEqC tree configuration. This feature allows as well the simplier setting of DiSEqC on client side as well the combinations of more NessieDVB with different DiSEqC topology within one network.

NessieDVB use following algos:
Automatic choosing of DiSEqC input - if the geographic coordinates in NessieDVB web interface are set NessieDVB tries to back resolve from received gotoxx command the satellite position with 0.1deg accuracy. If such satellite is found as fixed LNB within DiSEqC tree it is used. If such fixed LNB is not found and motor virtual position is found, first is sent the original gotoxx command to move the motor. After possible wait time (see below) is connected DiSEqC tree switched to input to which motor is connected.
Wait for dish move - if the motor speed is set to non-zero value, the time which dish will need for move is calculated. For this evaluation is used algo which is part of GOTOXX patch for vdr (last version is available from http://www.linuxtv.org/pipermail/vdr/20 ... 25511.html) - we wish to thank Seppo Ingalsuo for initial version of this patch. During the calculated wait time the voltage is set to 18V. If the speed is set to 0 wait time is zero and algo continues immediately.
Original DiSEqC functionality is not affected by this algo extension.


„Chytrý“ DiSEqC algoritmus ve spolupráci s módem vtuner (obsažen ve fw od verze 1.4.10)

Pokud nastavíme parametry motoru ve webovém rozhraní NessieDVB tak lze nezávisle na zapojení DiSEqC struktury používat pouze gotoxx povely. Toto umožňuje jak jednodušší nastavování DiSEqC na straně přijímače tak kombinace několika zařízení NessieDVB s různými topologiemi DiSEqC v lokální síti.
NessieDVB používá následující algoritmy:
Automatická volba vstupu – pokud je ve webovém rozhraní NessieDVB nastavena geografická poloha přijímací antény a je použita spolu s motorem i kaskáda vstupů tak se NessieDVB snaží z DiSEqC gotoxx povelu vyhodnotit satelitní pozici (s přesností +- 0.1stupně). Pokud je taková satelitní pozice nalezena mezi satelitními pozicemi připojenými na vstupy kaskády diseqc přepínačů je místo obdrženého DiSEqC povelu vstup přepnut na příslušnou satelitní pozici. Pokud po obdržení DiSEqC gotoxx povelu není příslušná pozice nalezena mezi vstupy na DiSEqC přepínačích je odeslán obdržený gotoxx povel a po případném (viz níže) počkání na otočení paraboly je vstup DiSEqC přepínačů přepnut na vstup, na kterém je nastavena fiktivní satelitní pozice „Motor“.
Čekání na otočení paraboly – pokud je rychlost motoru nastavena na nenulovou hodnotu, je vypočtena doba, po kterou bude trvat otočení paraboly na novou satelitní pozici. K tomuto je použit algoritmus který je součástí patche GOTOXX pro vdr (poslední verze viz http://www.linuxtv.org/pipermail/vdr/20 ... 25511.html) – autoři děkují p. Seppo Ingalsuo za úvodní verzi tohoto patche. Po vypočtenou dobu je napětí na LNB udržováno na 18V. Pokud je rychlost motoru nastavena na 0, tak tato doba je nulová a algoritmus pokračuje okamžitě dále.
Původní funkčnost DiSEqC není tímto rozšířením algoritmu dotčena.
ales
 
Posts: 24
Joined: Tue May 31, 2011 9:41 am

Patch for vdr-1.7.22

Postby ales » Wed Jan 11, 2012 1:53 pm

If you'd like to use capabilities of this algo and you are using vdr you could to base GOTOXX patch use extension which allows you usage of full NessieDVB capabilities. This patch extension add new 'g' command which have the same capabilities as 'G' with following restrictions: doesn't wait to dish move, doesn't show the time of dish moving in OSD and not remember the last position.
There few possibilities of configuration:
1. usage of only 'g' command for all satellites (with restrictions mentioned above). In NessieDVB web interface is set real speed of motor
2. combination of 'g' and 'G' commands (it means that 'g' is used for switches and 'G' for motor). In NessieDVB web interface is set zero speed of motor
3. standard diseqc commands

Please do not mix 'g' and 'G' commands for motor use in one config file. The speed must be set exactly in one place (or in NessieDVB or in client, ie. VDR). If the speed is set in NessieDVB and you use 'G' command the wait time will be doubled.

Examples see below.

Pokud chcete plně využít možností tohoto algoritmu a používáte vdr můžete k základnímu gotoxx patchi použít rozšíření které umožňuje buď využívat plně možností NessieDVB. Toto rozšíření patche přidává nový povel 'g' který má stejné možnosti jako povel 'G' s těmito omezeními: nečeká na otočení motoru, nezobrazuje informaci o otáčení motoru a nezapamatovává si pozici.
K dispozici jsou několik možností konfigurace:
1. používaní pouze povelu 'g' pro všechny satelity (s omezeními viz výše). V rozhraní NessieDVB je nastavena reálná rychlost motoru
2. kombinace (tzn. povel 'g' pro switche a 'G' pro motor). V rozhraní NessieDVB je nastavena nulová rychlost motoru
3. standardní diseqc povely

Nepoužívejte prosím najednou 'g' a 'G' povely pro ovladání motoru v jednom konfiguračním souboru. Rychlost motoru musí být nastavena právě na jednom místě, tj. buď v NessieDVB nebo ve VDR. Pokud by totiž byla nastavena rychlost v NessieDVB a byl by použit povel 'G', doba po kterou by systém čekal na otočení motoru, by byla dvojnásobná.

Examples - Příklady:
1.
Code: Select all
# ONLY SWITCHES
S19.2E  11700 V  9750  t v g
S19.2E  99999 V 10600  T v g
S19.2E  11700 H  9750  t V g
S19.2E  99999 H 10600  T V g

S13.0E  11700 V  9750  t v g
S13.0E  99999 V 10600  T v g
S13.0E  11700 H  9750  t V g
S13.0E  99999 H 10600  T V g
...
# MOTOR
S1.0W   11700 V  9750  t V g
S1.0W   99999 V 10600  t V g
S1.0W   11700 H  9750  t V g
S1.0W   99999 H 10600  t V g

S9.0E   11700 V  9750  t V g
S9.0E   99999 V 10600  t V g
S9.0E   11700 H  9750  t V g
S9.0E   99999 H 10600  t V g

2.
Code: Select all
# ONLY SWITCHES
S19.2E  11700 V  9750  t v g
S19.2E  99999 V 10600  T v g
S19.2E  11700 H  9750  t V g
S19.2E  99999 H 10600  T V g

S13.0E  11700 V  9750  t v g
S13.0E  99999 V 10600  T v g
S13.0E  11700 H  9750  t V g
S13.0E  99999 H 10600  T V g
...
# MOTOR
S1.0W   11700 V  9750  t V G W30 v t
S1.0W   99999 V 10600  t V G W30 v T
S1.0W   11700 H  9750  t V G W30 V t
S1.0W   99999 H 10600  t V G W30 V T

S9.0E   11700 V  9750  t V G W30 v t
S9.0E   99999 V 10600  t V G W30 v T
S9.0E   11700 H  9750  t V G W30 V t
S9.0E   99999 H 10600  t V G W30 V T

3.
Code: Select all
# Full DiSEqC sequence:
S19.2E  11700 V  9750  t v W15 [E0 10 38 F0] W15 t
S19.2E  99999 V 10600  t v W15 [E0 10 38 F1] W15 T
S19.2E  11700 H  9750  t V W15 [E0 10 38 F2] W15 t
S19.2E  99999 H 10600  t V W15 [E0 10 38 F3] W15 T

S23.5E  11700 V  9750  t v W15 [E0 10 38 F4] W15 t
S23.5E  99999 V 10600  t v W15 [E0 10 38 F5] W15 T
S23.5E  11700 H  9750  t V W15 [E0 10 38 F6] W15 t
S23.5E  99999 H 10600  t V W15 [E0 10 38 F7] W15 T

S13.0E  11700 V  9750  t v W15 [E0 10 38 F8] W15 t
S13.0E  99999 V 10600  t v W15 [E0 10 38 F9] W15 T
S13.0E  11700 H  9750  t V W15 [E0 10 38 FA] W15 t
S13.0E  99999 H 10600  t V W15 [E0 10 38 FB] W15 T
...
S0.8W     11700 V  9750  t v W150 G W15 [E0 10 38 FC] W15 v t
S0.8W     99999 V 10600  t v W150 G W15 [E0 10 38 FD] W15 v T
S0.8W     11700 H  9750  t V W150 G W15 [E0 10 38 FE] W15 V t
S0.8W     99999 H 10600  t V W150 G W15 [E0 10 38 FF] W15 V T

S4.0W     11700 V  9750  t v W150 G W15 [E0 10 38 FC] W15 v t
S4.0W     99999 V 10600  t v W150 G W15 [E0 10 38 FD] W15 v T
S4.0W     11700 H  9750  t V W150 G W15 [E0 10 38 FE] W15 V t
S4.0W     99999 H 10600  t V W150 G W15 [E0 10 38 FF] W15 V T

Attachments
vdr-1.7.22_gotoxx_nessiedvb_incr_patch.diff.gz
(1.75 KiB) Downloaded 1180 times
vdr-1.7.22_gotoxx_patch.diff.gz
(5.18 KiB) Downloaded 1167 times
ales
 
Posts: 24
Joined: Tue May 31, 2011 9:41 am


Return to config:vtuner

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron